Підприємцям, які хочуть надавати послуги  працевлаштування українських громадян за кордоном необхідно отримати ліцензію з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

 

Ліцензійні умови затверджені Кабінетом Міністрів визначають господарську діяльність з посередництва у працевлаштуванні за кордоном як послугу, яка надається суб’єктами господарювання в межах укладених з іноземним суб’єктом (іноземними суб’єктами) господарювання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном з метою сприяння укладенню трудового договору (контракту) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних робочих місць (вакансій), включаючи надання інформаційно-консультаційних послуг щодо можливостей працевлаштування, найменування та місцезнаходження роботодавця, інформації про умови праці.

 

Для отримання ліцензії на працевлаштування за кордоном потрібно подати заяву до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України долучивши до неї відповідні документи.

 

Документи для оформлення ліцензії умовно можна розділи на дві групи.

Документи та інформація від української компанії, яка отримує ліцензію:  

 1. Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків для ФОПа;
 2. ЄДРПОУ для юросіб;
 3. Контактні дані: адреса, тел., еmail;
 4. Банківські реквізити;
 5. Підстава користування приміщенням, де проводиться господарська діяльність;
 6. Інформація про відсутність контролю за діяльністю здобувача ліцензії осіб – резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України. Така інформація подається в довільній формі за підписом здобувача ліцензії.
 7. Копія зовнішньоекономічного договору (контракту) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном, укладеного з іноземним суб’єктом господарювання, невід’ємним додатком до якого є завірений іноземним роботодавцем проект трудового договору (контракту), що укладається українською мовою чи мовою, що використовується у державі перебування, який повинен містити зобов’язання, взяті на себе іноземним роботодавцем, та інформацію про умови праці;
 8. У разі здійснення посередництва у працевлаштуванні моряків на судна, до заяви додається інформація, завірена іноземним роботодавцем, про перелік суден, якими він володіє, користується на інших законних підставах та/або екіпажами яких керує (екіпажі для яких постачає);

 

Документи та інформація від іноземної компанії партнера:  

 1. Копія документа, що підтверджує факт реєстрації іноземного суб’єкта господарювання у державі місцезнаходження;
 2. Копія дозволу (ліцензії) на працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування роботодавцеві, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави.
 3. Копія або витяг з документа іноземного суб’єкта господарювання, що визначає вид його господарської діяльності, якщо законодавством держави працевлаштування не передбачено видачі дозволів (ліцензій) на працевлаштування іноземних громадян.
 4. Копія дозволу (ліцензії) на провадження посередницької діяльності з працевлаштування іноземних громадян, виданого уповноваженим органом держави працевлаштування іноземному суб’єктові господарювання — посередникові, якщо такий документ передбачено законодавством такої держави (зокрема такий документ передбачено законодавством Польщі). Такий документ подається у разі, якщо іноземний партнер здобувача ліцензії є посередником у працевлаштуванні іноземців;
 5. Копія колективного договору (угоди) між відповідним іноземним роботодавцем чи об’єднанням роботодавців і профспілковою організацією чи їх професійним об’єднанням, якщо колективний договір (угода) укладена роботодавцем. у разі, якщо колективний договір роботодавцем не укладено, подається копія довідки про те, що такий договір (така угода) не укладався (не укладалася);
 6. У разі, якщо здобувачем ліцензії зовнішньоекономічний договір укладено з іноземним партнером, який є посередником у працевлаштуванні іноземців, до заяви додається також завірена іноземним суб’єктом господарювання копія або завірений ним витяг з документа, що підтверджує правовідносини між іноземним роботодавцем та іноземним суб’єктом господарювання – посередником.

 

Юридична компанія «Юридичний Бізнес Консалтинг» надає консультації та здійснює оформлення пакету документів для отримання ліцензії на працевлаштування за кордоном.

 

Ціна оформлення документів – від 8000 грн.

Термін надання ліцензії ліцензійним органом 10 днів.

Строк дії ліцензії – безстроково.

 

 

Юридична компанія «Юридичний Бізнес Консалтинг»

 • в процесі співробітництва повністю здійснює формування та аналіз необхідних документів.
 • здійснює подальше супроводження клієнта в органах державної влади для отримання позитивного результату