Компанія «Юридичний Бізнес Консалтинг» здійснює супровід реєстрації юридичної особи (ТОВ).

Наші переваги:

 • найкоротший термін;
 • надання консультацій безкоштовно;
 • вигідна ціна: реєстрація ТОВ від 3500 грн.

Для створення юридичної особи (ТОВ) вирішити ряд питань:

 • Мета і предмет діяльності організації.
 • Найменування юридичної особи.
 • Місцезнаходження.
 • Розмір статутного капіталу, його розподіл між засновниками.
 • Органи управління юридичної особи, порядок їх скликання, прийняття ними рішень, виключну компетенцію і обмеження повноважень таких органів.
 • Складання статуту – установчого документа юридичної особи (ТОВ).
 • Призначення особи, яка  буде керівником юридичної особи.
 • Обрання виду діяльності підприємства відповідно до КВЕДу.

Далі необхідно провести державну реєстрацію юридичної особи

Державна реєстрація юридичної особи здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Для державної реєстрації юридичної особи потрібно звернутися до державного реєстратора за місцезнаходженням майбутнього підприємства або незалежно від місця знаходження юридичної особи, проте в межах однієї адміністративної області.

Для проведення державної реєстрації юридичної особи потрібно подати такі документи:

1. Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи.

2. Два примірники установчого документу юридичної особи (для ТОВ – статут).

3. Примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників про створення юридичної особи.

4. Заява про обрання спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про реєстрацію як платника ПДВ – за бажанням заявника.

5. За необхідності оригінал (нотаріально засвідчена копія) довіреності на представника.

Законодавством передбачені додаткові спеціальні вимоги для реєстрації окремих видів юридичних осіб.

Строк розгляду державним реєстратором документів, поданих для державної реєстрації юридичної особи складає 24 години. Дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи і є датою державної реєстрації юридичної особи.

При проведення реєстрації юридичної особи державний реєстратор у день державної реєстрації передає відповідним органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України відомості з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи.

Наступними кроками після проведення державної реєстрації юридичної особи можуть бути:

 • Реєстрація платником ПДВ і/або платником Єдиного податку (за бажанням або за необхідності, заява може подаватися через Державного реєстратора або безпосередньо в  територіальний  орган ДФС).
 • Виготовлення печатки (за бажанням).
 • Відкриття банківських рахунків.
 • Акредитація на митниці як суб’єкта ЗЕД.
 • Отримання дозволу на працевлаштування іноземця.
 • Інші додаткові реєстраційні дії та юридичні процедури.

Команда «Юридичний Бізнес Консалтинг»

 • завжди КОРЕКТНО готує всі необхідні документи відповідно до вимог чинного законодавства;
 • надає безкоштовні консультації  з процедурних питань оформлення усіх необхідних документів;
 • подання укомплектованого пакету документів;
 • здійснює подальше супроводження клієнта в органах державної влади.