Наша команда «Юридичний Бізнес Консалтинг» забезпечує комплексний супровід усіх необхідних документів і поточної діяльності клієнтів.

Ми надаємо послуги з отримання:

 • Свідоцтва про реєстрацію інформаційного агентства;
 • Свідоцтва про реєстрацію друкованого засобу масової інформації.

Наші переваги

 • найкоротший термін виконання робіт;
 • надання безкоштовних консультацій;
 • вигідна ціна від 7000 грн.

Ліцензія ЗМІ

Реєстрація засобів масової інформації в Україні можлива тільки двома шляхами – як інформаційне агентство і як друкований засіб масової інформації.

Інформаційними агентствами є зареєстровані як юридичні особи суб’єкти інформаційної діяльності, що діють з метою надання інформаційних послуг.

Під представництвом інформаційного агентства в Україні слід розуміти зареєстровану в Україні відповідно до чинного законодавства як суб’єкт інформаційної діяльності будь-яку установу (бюро, представництво, корпункт тощо), що представляє в Україні державне або недержавне інформаційне агентство, зареєстроване як юридична особа згідно з чинним законодавством відповідної країни, і яке здійснює свою діяльність в Україні у сфері інформації відповідно до Закону України «Про інформацію» та Закону України «Про інформаційні агентства».

Порядок державної реєстрації інформаційних агентств регулюється:

 • Законом України «Про інформаційні агентства» від 28.02.1995;
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1287 «Про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації, інформаційних агентств та розміри реєстраційних зборів».
 • Наказом Міністерства Юстиції України № 12/5 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію друкованих засобів масової інформації і Положення про державну реєстрацію інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності».

Державна реєстрація інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності інформаційних агентств проводиться Міністерством юстиції України.

Перелік документів, які необхідні для реєстрації інформаційного агентства:

 1. Заява.
 2. Виписка з ЄДР.
 3. Статут.
 4. Паспорт та ідентифікаційний код засновника, якщо фізична особа.
 5. Довіреність для співробітника компанії “Юридичний Бізнес Консалтинг”.

Заява розглядається у п’ятнадцятиденний термін з дня її одержання.

Порядок державної реєстрації  друкованого засобу масової інформації регулюється: Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні».

Під друкованими засобами масової інформації (пресою) в Україні розуміються періодичні і такі, що продовжуються, видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну реєстрацію.

Діяльність друкованих засобів масової інформації – це збирання, творення, редагування, підготовка інформації до друку та видання друкованих засобів масової інформації з метою її поширення серед читачів.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНІ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ДРУКОВАНОГО ЗАСОБУ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ:

 1. Заява.
 2. Виписка з ЄДР – оригінал.
 3. Паспорт та ідентифікаційний код – якщо засновник фізична особа.
 4. Установчі документи – якщо реєстрацію здійснює юридична особа.
 5. Довіреність на співробітника “Юридичний Бізнес Консалтинг”.

Державна реєстрація друкованого  засобу масової інформації проводиться Міністерством юстиції України.

Команда «Юридичний Бізнес Консалтинг»

 • завжди КОРЕКТНО готує всі необхідні документи відповідно до вимог чинного законодавства;
 • надає безкоштовні консультації  з процедурних питань оформлення усіх необхідних документів;
 • подання укомплектованого пакету документів до Міністерства Юстиції України;
 • здійснює подальше супроводження клієнта в органах державної влади з метою отримання Свідоцтва про реєстрацію інформаційного агентства та Свідоцтва про реєстрацію друкованого засобу масової інформації завжди з позитивним результатом.